Header image

  Verantwoord spelen

  Als aanbieder van sportweddenschappen willen wij spelers in een veilige omgeving laten deelnemen aan kansspelen en zo de risico's op gokgerelateerde schade en verslaving zo klein mogelijk maken. Bij Scori PRO zijn we ons ervan bewust dat deelname aan kansspelen voor sommige mensen risicovol kan zijn. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid serieus en zetten we vol in op verantwoord spelen. Op deze pagina vind je informatie over verantwoord spelen, risico’s van deelname, voorzieningen om je speelgedrag onder controle te houden en verwijzingen naar instanties die je kunnen helpen bij problemen met kansspelen.

  Verantwoord spelen op Scori PRO

  Wat is verantwoord speelgedrag?

  Deelname aan kansspelen brengt verslavingsrisico’s met zich mee. Bij verantwoorde deelname ondervindt een speler of zijn omgeving geen negatieve gevolgen van deelname aan onze kansspelen.

  Tips voor verantwoord speelgedrag

  • Kansspelen en weddenschappen zijn geen manier om geld te verdienen. Onze spellen zijn ontwikkeld voor plezier en vermaak. Dat zijn ook de enige verantwoorde drijfveren om mee te doen.
  • Wees bewust van de risico's van kansspelen en het gedrag dat kan wijzen op risicovol speelgedrag.
  • Speel alleen met geld dat je kunt missen.
  • Wees bewust van de tijd en het geld dat deelname aan kansspelen jou kost.
  • Maak gebruik van speellimieten, zodat je nooit meer of langer speelt dan je zelf wil.
  • Neem regelmatig een pauze van kansspelen.
  • Zorg voor een goede balans in je persoonlijke leven. Deelname aan kansspelen zou nooit je enige bron van vermaak moeten zijn.
  • Vermijd deelname aan kansspelen als je onder invloed, boos of verdrietig bent. Dit kan invloed hebben op het speelgedrag, waardoor je risicovolle beslissingen kunt nemen.
  • Betaal regelmatig je winst uit, zodat je minder snel in de verleiding komt om door te spelen na winst.
  • Probeer verloren geld nooit terug te winnen.
  • Praat met anderen over je speelgedrag en luister naar de mening van je vrienden en familie. Houd je deelname aan kansspelen niet geheim, maar deel dit met je naasten.

  Categorieën uitgesloten van deelname

  De volgende categorieën van personen zijn uitgesloten van deelname aan onze kansspelen.

  • Minderjarigen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt
  • Spelers die zijn ingeschreven in CRUKS
  • Spelers van wie de inschrijving is beëindigd
  • Spelers die zijn geschorst van deelname aan kansspelen

  Verslavingsrisico's

  Aan kansspelen zitten risico's verbonden. Het spelaanbod van Scori PRO is onderworpen aan onafhankelijk uitgevoerde en wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyse. Deze risicoanalyse beoordeelt het risicopotentieel van het spelaanbod van Scori PRO als gemiddeld.

  Kansspelverslaving kan ernstige gevolgen hebben. Risico's van kansspelen zijn onder meer de verleiding om meer geld in te zetten dan men zich kan veroorloven en het verliezen van controle over het eigen speelgedrag. Kansspelverslaving kan leiden tot verstrekkende problemen zoals:

  • Mentale problemen: Kansspelverslaving kan leiden tot depressies, angst en stress.
  • Financiële problemen: Deelname aan kansspelen kan leiden tot schulden, financiële instabiliteit en het verlies van baan of woonruimte.
  • Negatieve gevolgen voor de gezondheid: Kansspelverslaving kan leiden tot een verminderde fysieke gezondheid.
  • Relatieproblemen: Kansspelverslaving kan de relatie met geliefden, vrienden en familie schaden.
  • Schuldenproblematiek: Door het verliezen van geld met kansspelen kan je in financiële problemen komen en zelfs in de schulden raken.
  • Negatieve gevolgen voor werk of studie: Kansspelverslaving kan leiden tot verlies van werk, verminderde productiviteit en verminderde inzetbaarheid.
  • Verliezen van contact met familie, vrienden en naasten: Kansspelverslaving kan leiden tot sociale afzondering en het verliezen van contact met naasten en geliefden.

  Bovendien kan de veelvoud van mogelijkheden en beschikbare keuzes in een weddenschap ervoor zorgen dat spelers te veel tijd besteden aan het onderzoeken en samenstellen van hun voorspellingen, waardoor ze hun dagelijkse verplichtingen en relaties verwaarlozen.

  Daarnaast kunnen spelers de invloed die zij hebben op de uitkomst van de weddenschap overschatten en het kanselement van de weddenschap onderschatten. Hoewel er een behendigheidselement bestaat, betekent dit nooit dat de uitkomst van een weddenschap maakbaar is. Het kanselement is leidend. Een speler heeft alleen invloed op de eigen voorspelling, niet op de sportwedstrijden zelf of de voorspelling van tegenspelers.

  Risico's en leeftijd

  Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor verslavingsgevoeligheid. Daarom zijn personen jonger dan 18 jaar bij Scori PRO uitgesloten van deelname.

  Jongvolwassenen met een leeftijd tussen 18 en 24 jaar lopen extra risico op verslaving. Dit komt onder andere door het ontwikkelingsproces van de hersenen, waarbij de impulsbeheersing nog niet volledig is ontwikkeld. Daarom wordt het speelgedrag van jongvolwassenen intensiever gemonitord, zodat we signalen van risicovol of onverantwoord speelgedrag vroeg herkennen en op tijd maatregelen kunnen inzetten. Daarnaast gelden voor jongvolwassenen extra beperkingen op het aantal en de hoogte van stortingen, om financiële problemen door onmatige speelgedrag te voorkomen.

  Verslavingspreventiebeleid

  Registratie en analyse van speelgedrag

  Bij de registratie van nieuwe spelers verzamelen wij persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanmaken van een account en voor het verwerken van transacties.

  Daarnaast registreren wij het speelgedrag in de vorm van transacties, sessies, gebruikershandelingen op het platform en inzetbewegingen. Deze gegevens worden geanalyseerd om risicovol speelgedrag te herkennen en ontwikkeling van kansspelverslaving in een vroeg stadium te kunnen voorkomen. Op deze manier kunnen wij tijdig informeren, adviseren en indien nodig ingrijpen.

  Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en verwerken persoonsgegevens alleen voor legitieme doeleinden en conform de geldende wet- en regelgeving. Voor een uitgebreid overzicht van alle verwerkte persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden verwijzen wij onze klanten graag naar het privacybeleid op onze website scori.pro/privacyverklaring.

  CRUKS

  Met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) kun je jezelf minimaal zes maanden uitsluiten van alle speelautomatenhallen, landgebonden casino's en online casino's met een Nederlandse vergunning van de Kansspelautoriteit. Je kunt jezelf inschrijven via https://cruksregister.nl/. Als je staat ingeschreven in CRUKS, kun je niet meer inloggen bij Scori PRO of andere kansspelaanbieders, zoals (online) casino's.

  Doen van kennisgeving aan ksa

  Wanneer we vermoeden dat een speler onmatig speelgedrag of een kansspelverslaving ontwikkelt of heeft, starten we direct een onderzoek naar het speelgedrag van de speler. Dit onderzoek omvat ook een persoonlijk onderhoud met de speler om de motieven van deelname te achterhalen en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, financiële situatie en persoonlijke situatie te bespreken.

  Als uit het onderzoek blijkt dat de speler door onmatige deelname of kansspelverslaving schade kan toebrengen aan zichzelf of anderen, adviseren wij de speler om zich in te schrijven in het register (CRUKS). Het register is een zelfuitsluitingssysteem dat een speler de mogelijkheid geeft om zichzelf te laten uitsluiten van deelname aan kansspelen. Dit kan variëren van tijdelijke uitsluiting tot permanente zelfuitsluiting.

  Als een speler zich niet inschrijft in het register, zijn we verplicht om een kennisgeving te doen aan de kansspelautoriteit van de situatie. De kansspelautoriteit zal vervolgens een onderzoek starten naar de situatie en heeft de mogelijkheid om de speler onvrijwillig in te schrijven in het register. Dit doen zij om de speler en diens omgeving te beschermen tegen verdere schade en tegen mogelijke gevolgen van onmatig speelgedrag.

  Jezelf uitsluiten van deelname

  Met speelbeperking en zelfuitsluiting wordt je speelgedrag beperkt. Zo kun je instellen dat je tijdens bepaalde momenten of bepaalde speltypen niet meer kunt spelen. Ook kan je jezelf volledig uitsluiten van spelen tot een gekozen einddatum.

  Speelbeperking

  Met speelbeperking wordt je speelgedrag gedeeltelijk beperkt. Als een speelbeperking actief is, kun je even niet meer spelen. Je kunt nog wel bij je account en saldo. De speelbeperking is in te stellen voor bepaalde tijdsblokken, bijvoorbeeld als je minder wilt spelen in het weekend of in de avond. De speelbeperking is ook in te stellen voor bepaalde speltypen. Het kan voorkomen dat Scori PRO een speelbeperking oplegt om een speler te beschermen.

  Als je een speelbeperking aanmaakt, selecteer je de momenten of speltypen waarop je niet meer wilt spelen en tot wanneer de speelbeperking geldt. Je kunt meerdere speelbeperkingen tegelijkertijd aanmaken. Een speelbeperking start zodra je die opslaat. Je kunt een speelbeperking later weer verwijderen. Het duurt dan 48 uur voor de speelbeperking wordt opgeheven.

  Zelfuitsluiting

  Met zelfuitsluiting wordt je speelgedrag volledig beperkt. Als een zelfuitsluiting actief is, kun je niet meer spelen of storten. Je kunt nog wel bij je account en saldo. De zelfuitsluiting is in te stellen tot een gekozen einddatum. Het kan voorkomen dat Scori PRO een volledige uitsluiting oplegt de speler te beschermen.

  Hulporganisaties en zorginstellingen

  Vind de hulp die je nodig hebt bij problematisch speelgedrag. Er zijn hulporganisaties en zorginstellingen die jou kunnen helpen bij gokgerelateerde problemen. Hieronder is een overzicht te vinden van de beschikbare organisaties en instellingen.

  Centrum voor Verantwoord Gokken

  Expertisecentrum Kansspelen - Ondersteuning voor spelers/gasten en naasten
  Website:  https://centrumvoorverantwoordgokken.org/
  Telefoon: 06 41622869
  E-mail: info@cvvgokken.org

  Loket Kansspel

  Hulp en begeleiding voor mensen met gokproblemen
  Website:  https://www.loketkansspel.nl
  Telefoon: 0800 24 000 22
  Whatsapp: 06 598 183 31
  E-mail: info@loketkansspel.nl
  Chat: via website

  Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG)
  Stichting AGOG helpt je samen te stoppen met gokken
  Website:  https://www.agog.nl
  Telefoon: 0800 22 777 22
  E-mail: info@agog.nl

  Zorgkaart Nederland
  Overzicht van zorginstellingen voor verslavingszorg in Nederland. Vind een instelling bij jou in de buurt door middel van de zorgkaart.
  Website:  https://www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg

  Verantwoord spelen op Scori PRO